O Przedszkolu nr 94

Przedszkole Nr 94 „Plastusiowy Domek” swoją działalność rozpoczęło w 1967 roku.

Zlokalizowane jest w dzielnicy Fabryczna przy ulicy Grabiszyńskiej 147 we Wrocławiu. Do Przedszkola nr 94 „Plastusiowy Domek” uczęszcza 100 dzieci podzielonych na 4 grupy wiekowe.

Placówkę otaczają w większości budynki wielokondygnacyjne oraz zabudowa z okresu przedwojennego i z okresu lat siedemdziesiątych. Zamieszkują je rodziny wielopokoleniowe.
W pobliżu przedszkola powstały nowe budynki, w których zamieszkują młodzi ludzie z dziećmi uczęszczającymi do naszego przedszkola.

element dekoracyjny przedstawiający postać Plastusia

Zaplecze

Przedszkole to budynek standardowy, posiadający cztery sale zajęć, szatnię oraz salę rekreacyjną. Placówka jest dobrze wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Przedszkole otacza ogród, w którym rośnie wiele drzew i krzewów, a dzieci mają okazję do prowadzenia obserwacji przyrody. Dzięki usytuowaniu placu zabaw za budynkiem panuje w nim cisza, sprzyjająca zabawom na huśtawkach, zjeżdżalni czy w piaskownicy.

zdjęcie przedstawiające szatnię przedszkolną

sala gimnastyczna