Plan zajęć

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się zajęcia dodatkowe:

Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna

Zajęcia logopedyczne i psychologiczne

Język angielski 

Koncerty muzyczne „Dziadek Bach” opłacane przez Radę Rodziców

Poniedziałek – język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa

Wtorek –  logopeda, psycholog, język angielski

Środa– Mali Wspaniali, język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopeda

Czwartek – koncerty muzyczne „Dziadek Bach” raz w miesiącu, psycholog

Piątek – gimnastyka korekcyjna, logopeda

 

Gimnastyka

element dekoracyjny przedstawiający ćwiczącego jeżaDzieci uwielbiają ruch. Przedszkolaki kipią wprost energią, a zajęcia ruchowe są wspaniałą okazją do wykorzystania jej nadmiaru i skierowania na właściwe tory. Dyscyplinują one grupę, uczą dzieci współdziałania i integrują grupę. Świetnie rozwijają orientację w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni wokół dziecka.

Dlatego tez w naszym przedszkolu każda grupa uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczycielki grup oraz w zajęciach gimnastycznych pod okiem nauczyciela specjalisty – pani Agnieszki.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej prowadzone są w sali specjalnie do nich przystosowanej. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko dąży do uzyskania prawidłowej postawy ciała oraz korygowania własnej sylwetki w różnych pozycjach. Zajęcia są urozmaicone poprzez wprowadzenie dużej ilości zabaw dla dzieci. Podczas zajęć dzieci wyrabiają świadomość potrzeby utrzymania prawidłowej postawy ciała w trakcie ćwiczeń i wszelkich codziennych czynności. Dzieci zdobywają umiejętność zastosowania ćwiczeń oddechowych ogólnych („odruchowe”) i specjalnych, które stosują w czasie wykonywania ćwiczeń, w których bierze udział świadomość.

Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące oraz uzupełniające są dostosowane odpowiednio do rodzaju wady, wieku oraz możliwości dzieci. Zajęcia prowadzone są zgodnie z tokiem lekcji gimnastyki korekcyjnej.  

Zajęcia logopedyczne

Element dekoracyjny typu clipartWśród dzieci w wieku przedszkolnym sporą grupę stanowią dzieci z wadami wymowy.

Co roku we wrześniu rozpoczynamy badania mowy naszych wychowanków.

Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej. 

 

Każdy przedszkolak spotka się z logopedą w celu zdiagnozowania mowy i nie tylko. Badanie logopedyczne obejmuje: 

• Orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego 
• Badanie sprawności artykulatorów 
• Badanie płynności mowy 
• Badanie nadawania i rozumienia mowy 
• Badanie funkcji połykowej i oddechowej 
• Badanie budowy aparatu artykulacyjnego
• Badanie słuchu fonematycznego 
W razie potrzeby rodzice dziecka sa informowani o konieczności dodatkowych badań specjalistycznych. 

Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Danusia.

W ciągu całego roku szkolnego realizowane dwa razy w tygodniu zajęcia indywdualne dla dzieci z wadami wymowy.

Każda z nauczycielek prowadzi w czasie zajęć edukacyjnych zabawy i ćwiczenia z elementami logopedii mające na calu usprawnienie i rozwój mowy wszystkich dzieci. 

Język angielski

Kontakt z językiem angielskim w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej.  Dzieci w czasie zajęć uczą się poprzez zabawę – piosenek i rymowanek, osłuchują się z językiem oraz uczą słowek i podstawowych zwrotów w języku angielskim.

Religia

Dla wszystkich chętnych w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z religii rzymsko – katolickiej. Pani katechetka w przyjazny
i radosny sposób wprowadza dzieci w świat wiary i zasad religii. Przez zabawę, śpiew i rozmowy dzieci poznają Boga oraz chrześcijańskie wartości moralne.

Mali wspaniali

element dekoracyjny przedstawiający logo zajęć mali wspanialiPodstawowe cele programu to wspomaganie harmonijnego rozwoju

organizmu dziecka,  kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała

i rozwijanie poczucia własnej wartości oraz promocja aktywności

fizycznej i nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym

także racjonalnego odżywiania.

 

Program „Mali wspaniali” jest elementem „dziedzictwa” The World

Games 2017. Jednym z głównych celów wrocławskich Igrzysk jest zachęcenie mieszkańców, także tych

najmłodszych, do aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorami projektu są Departament

Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017.

Partnerem naukowym jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a partnerem wykonawczym

Fundacja sportowo – edukacyjna Infinity.

(https://www.wroclaw.pl/mali-wspaniali-podsumowanie-programu)

Muzyczny Świat Dziadka Bacha

Koncerty edukacyjne, których celem jest uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, w sposób profesjonalny, a zarazem przystępny, ciekawy i odpowiedni do wieku dzieci. Koncerty do kontakt z żywą muzyką, prowadzone w formie wesołej zabawy uwielbianej przez dzieci.

Prowadzący koncerty Pan Tadeusz Nestorowicz jest profesjonalnym i ceniony we Wrocławiu muzykiem i pedagogiem. W każdą niedziele w południe Pan Tadeusz gra hejnał z wieży wrocławskiego Ratusza.

Koncerty odbywają się raz w miesiącu i finansowane są z funduszy Rady Rodziców.

W koncertach Dziadka Bacha biorą udział wszystkie grupy przedszkolne.

 

Konsultacje nauczycieli specjalistów

HARMONOGRAM KONSULATACJI DLA RODZICÓW NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW

Odsyłamy Państwa do tablicy informacyjnej w holu Przedszkola, na której

wywieszane aktualne terminy konsultacji.