REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,  
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.  
W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.  
UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.

 
Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem          www.wroclaw.pl/profil-zaufany

 
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

 

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola:

 

HARMONOGRAM DLA RODZICA – PRZEDSZKOLA 2021-2022 (pdf)

KRYTERIA REKRUTACJI – PRZEDSZKOLA 2021-2022 (pdf)

Informacja o wolnych miejscach w naszym przedszkolu

Informacja o wolnych miejscach