Z dniem 1 sierpnia 2022 r. opłata wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, za surowce zużyte do przygotowania posiłków została ustalona i zatwierdzona przez Departament Edukacji na kwotę 11 zł dziennie.

Od 1 października wchodzi w życie Uchwała nr LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Uchwała zwiększa wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka do 1,14 zł.

Do dnia 15 -go każdego miesiąca Rodzice są zobowiązani wnieść opłatę miesięczną za pobyt dziecka w przedszkolu.

Opłaty regulujemy według informacji otrzymanych na maila.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer przedszkola.